Video Louise Bourgeois por Tcherassi 4

(Francia, 1911 – 2010)