Intolerancia: Taxista golpea a un ciclista e intenta llevarse la bicicleta