En Bolívar, Fenómeno erosivo afecta a 25.000 familias