[sin titulo]

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 11:30, 1:40, 3:50,

NORTE

Cine Colombia Andino

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 11:30, 1:40, 3:50,

X-Men: apocalipsis 2D (Sub.) 6:10, 9:20,

Amor por sorpresa 2D (Sub.) 1:30, 4:00, 6:30, 8:50,

Buscando a Dory 3D (Sub.) 11:50, 2:10, 4:30, 6:50, 9:10,

El conjuro 2 2D (Sub.) 12:20, 3:20, 6:20, 9:30,

Aislados 2D (Esp.) 12:30, 2:40, 4:50, 7:00, 9:00,

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 10:20, 12:40, 2:50, 5:00,

El conjuro 2 2D (Sub.) 7:10, 10:10,

Cine Colombia Hacienda

El último paciente: Chronic 2D (Sub.) 1:40, 4:50, 7:00, 9:30,

Amor por sorpresa 2D (Sub.) 1:00, 4:00, 6:20, 9:00,

Cine Colombia Avenida Chile

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 11:30,

Una pastelería en Tokio 2D (Sub.) 2:00, 4:30, 7:00, 9:30,

Nahid: un canto a la libertad 2D (Sub.) 1:50, 4:25, 6:50, 9:15,

Aislados 2D (Esp.) 1:40, 4:10, 6:30, 8:50,

Amor por sorpresa 2D (Sub.) 1:30, 3:50, 6:20, 9:00,

Cine Colombia Calle 100

Aislados 2D (Esp.) 11:50, 2:10, 4:30, 6:40, 9:10,

Una pastelería en Tokio 2D (Sub.) 12:30, 3:20, 6:10, 9:00,

Amor por sorpresa 2D (Sub.) 11:20, 1:50, 4:20, 6:50, 9:10,

Cine Colombia Portoalegre

Buscando a Dory 3D (Dobl.) 10:45, 1:10, 3:40, 6:15, 8:40,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 12:00, 3:00, 6:00,

El conjuro 2 2D (Sub.) 9:15,

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 11:30, 2:00, 4:30, 7:00, 9:30,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 11:15, 2:15, 5:15, 8:15,

Cine Colombia Cedritos

Buscando a Dory 3D (Dobl.) 9:50, 12:10, 4:50, 7:10, 9:30,

El conjuro 2 2D (Sub.) 11:20, 2:30, 5:30, 8:30,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 12:30, 3:30, 6:30, 9:35,

Buscando a Dory 3D (Dobl.) 11:00, 1:20, 3:45, 6:05, 8:25,

Tortugas ninja: fuera de las sombras 2D (Dobl.) 10:20, 1:00,

Alicia a través del espejo 2D (Dobl.) 3:40, 6:20,

X-Men: apocalipsis 2D (Dobl.) 9:00,

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 10:15, 12:35, 2:55, 5:15, 7:30, 9:55,

Cine Colombia Santafé

El conjuro 2 2D (Dobl.) 10:15, 1:10, 4:05, 7:00, 10:00,

Buscando a Dory 3D (Dobl.) 10:00, 12:20, 2:40, 5:00, 7:20, 9:40,

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 11:05, 1:20, 3:40, 6:05, 8:20,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 11:00,

El conjuro 2 2D (Sub.) 2:00, 5:05, 8:00,

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 10:20, 12:40, 3:00, 5:20, 7:40, 9:55,

El conjuro 2 2D (Sub.) 12:30, 3:30, 6:30, 9:30,

Alicia a través del espejo 2D (Dobl.) 10:40, 1:15, 3:50,

Alicia a través del espejo 2D (Sub.) 6:25,

Alicia a través del espejo 2D (Dobl.) 9:15,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 12:15, 3:10, 6:10, 9:00,

Buscando a Dory 3D (Dobl.) 11:45, 2:05, 4:25, 6:50, 9:10,

Tortugas ninja: fuera de las sombras 2D (Dobl.) 10:30, 1:00, 3:35, 6:00,

X-Men: apocalipsis 2D (Sub.) 9:05,

Cine Colombia Unicentro

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 11:00, 1:15, 3:30, 5:45, 8:00, 10:15,

El conjuro 2 2D (Sub.) 10:00, 1:00, 4:00, 7:00, 10:00,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 11:30, 2:30,

El conjuro 2 2D (Sub.) 5:30, 8:30,

Alicia a través del espejo 2D (Dobl.) 11:15, 2:00,

Tortugas ninja: fuera de las sombras 2D (Sub.) 4:40,

Alicia a través del espejo 2D (Sub.) 7:20,

Tortugas ninja: fuera de las sombras 2D (Sub.) 9:55,

Buscando a Dory 3D (Dobl.) 9:45, 12:00, 2:15, 4:30, 6:45, 9:00,

Alicia a través del espejo 3D 11:45, 2:20,

X-Men: apocalipsis 3D 4:55, 7:55,

El conjuro 2 2D (Sub.) 12:20, 3:20, 6:20, 9:20,

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 10:15, 12:30, 2:45, 5:00,

Buscando a Dory 3D (Sub.) 7:15, 9:30,

Cine Colombia Titán Plaza

El conjuro 2 2D (Dobl.) 12:30, 3:30, 6:30,

El conjuro 2 2D (Sub.) 9:30,

Alicia a través del espejo 2D (Dobl.) 10:10, 1:00,

Tortugas ninja: fuera de las sombras 2D (Dobl.) 3:40,

Alicia a través del espejo 2D (Dobl.) 6:45,

Tortugas ninja 2D (Sub.) 9:35,

Buscando a Dory 3D (Dobl.) 10:15, 12:55, 3:50, 6:20, 8:55,

Alicia a través del espejo 3D 11:00, 1:30,

X-Men: apocalipsis 3D 4:10, 7:10,

X-Men: apocalipsis 3D 10:10,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 12:00, 3:00, 6:00, 9:00,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 11:30, 2:30,

El conjuro 2 2D (Sub.) 5:30, 8:30,

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 12:10, 3:10, 6:40, 9:20,

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 10:55, 1:40, 4:20,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 7:00, 10:00,

Buscando a Dory 3D (Dobl.) 10:00, 12:20, 2:40, 5:00, 7:20, 9:40,

Cine Colombia Metrópolis

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 11:40, 2:00, 4:20,

Buscando a Dory 3D (Dobl.) 6:40, 9:00,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 12:30, 3:20, 6:30, 9:30,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 10:30, 1:30, 4:30, 7:30,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 11:30, 2:30, 5:30, 8:30,

Buscando a Dory 3D (Dobl.) 10:00, 12:20, 2:40, 5:00, 7:20, 9:40,

Tortugas ninja: fuera de las sombras 2D (Dobl.) 10:10, 12:50,

Alicia a través del espejo 2D (Dobl.) 3:30,

X-Men: apocalipsis 2D (Dobl.) 6:10, 9:20,

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 11:00, 1:20, 3:40, 6:00, 8:20,

SUR

Cine Colombia Américas

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 10:15, 12:30, 2:45, 5:00, 7:15, 9:30,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 10:10, 1:10, 4:10, 7:10, 10:10,

Buscando a Dory 3D (Dobl.) 10:00, 12:15, 2:30, 4:45, 7:00, 9:15,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 12:40, 3:40, 6:40, 9:40,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 12:10, 3:10, 6:10, 9:10,

Buscando a Dory 3D (Dobl.) 11:15, 1:10, 3:45, 6:00, 8:15,

Alicia a través del espejo 3D 9:50, 12:25,

X-Men: apocalipsis 3D 3:05, 6:05, 9:05,

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 11:30, 1:45, 4:00, 6:15, 8:30,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 11:10, 2:05, 5:10, 8:10,

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 11:55, 2:10, 4:25, 6:35, 9:00,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 11:40, 2:40, 5:40, 8:40,

Tortugas ninja: fuera de las sombras 2D (Dobl.) 10:25, 1:05, 3:50, 6:25, 9:20,

Cine Colombia Centro Mayor

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 9:20, 11:40, 2:00, 4:20, 6:40, 9:00,

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 10:05, 12:25, 2:45, 5:05,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 7:30, 10:20,

Buscando a Dory 3D (Dobl.) 11:10, 1:30, 3:50, 6:10, 8:30, 10:50,

Buscando a Dory 3D (Dobl.) 9:50, 12:10, 2:30, 4:50, 7:10, 9:30,

Buscando a Dory 3D (Dobl.) 10:20, 12:40, 3:00, 5:20, 7:40, 10:00,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 9:30, 12:20, 3:10, 6:00, 8:50,

Tortugas ninja: fuera de las sombras 2D (Dobl.) 10:40, 1:25, 4:00, 6:20, 8:40,

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 9:35, 11:55, 2:15,

X-Men: apocalipsis 2D (Dobl.) 4:30, 7:20, 10:10,

Alicia a través del espejo 2D (Dobl.) 11:00, 1:40, 4:15, 6:50,

Capitán América: guerra civil 2D (Dobl.) 9:40,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 10:00, 12:50, 3:40, 6:30, 9:20,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 11:20, 2:10, 5:00, 7:50, 10:40,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 11:50, 2:40, 5:30, 8:20,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 10:30, 1:20, 4:10, 7:00, 9:50,

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 10:50, 1:10, 3:30, 5:50, 8:10, 10:30,

OCCIDENTE

Cine Colombia Gran Estación

El conjuro 2 2D (Dobl.) 9:50, 12:55, 3:55, 6:55, 9:55,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 12:00, 3:00,

El conjuro 2 2D (Sub.) 6:00, 9:00,

Tortugas ninja: fuera de las sombras 2D (Dobl.) 10:25,

Alicia a través del espejo 2D (Dobl.) 1:10,

Tortugas ninja: fuera de las sombras 2D (Dobl.) 3:45,

Alicia a través del espejo 2D (Dobl.) 6:30,

Tortugas ninja: fuera de las sombras 2D (Dobl.) 9:10, 11:50,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 11:10, 2:10, 5:10, 8:10, 11:10,

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 10:20, 12:45, 3:10, 5:35, 8:00, 10:30,

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 9:20, 11:40, 2:05, 4:40, 7:05, 9:30,

Alicia a través del espejo 3D 11:15, 1:45,

X-Men: apocalipsis 3D 4:15, 7:00,

X-Men: apocalipsis 3D 9:50,

Buscando a Dory 3D (Dobl.) 10:00, 12:10, 2:20, 4:30, 6:40, 8:50, 11:00,

Cine Colombia Galerías

El conjuro 2 2D (Dobl.) 11:50, 3:00, 6:00,

El conjuro 2 2D (Sub.) 9:00,

Buscando a Dory 3D (Dobl.) 10:00, 12:15, 2:30, 4:45, 7:00, 9:15,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 12:40, 3:40,

El conjuro 2 2D (Sub.) 6:40,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 9:40,

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 11:45, 2:00, 4:15, 6:30, 8:45,

Cine Colombia Mercurio

Buscando a Dory 3D (Dobl.) 10:15, 12:30, 2:45, 5:00, 7:15, 9:30,

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 11:25, 1:40, 3:55, 6:10, 8:25,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 10:50, 1:50, 4:50, 7:50,

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 10:35, 12:50, 3:05, 5:20, 7:35, 9:50,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 12:40, 3:40, 6:40, 9:40,

Alicia a través del espejo 2D (Dobl.) 10:45, 1:30,

Tortugas ninja: fuera de las sombras 2D (Dobl.) 4:15, 7:00,

X-Men: apocalipsis 2D (Dobl.) 9:45,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 12:00, 3:00, 6:00, 9:00,

CENTRO

Cine Colombia Embajador

El conjuro 2 2D (Dobl.) 12:00, 3:00, 6:00, 9:00,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 11:30, 2:30, 5:20, 8:30,

Tortugas ninja: fuera de las sombras 2D (Dobl.) 11:50, 2:20,

Alicia a través del espejo 2D (Dobl.) 4:50, 7:20,

X-Men: apocalipsis 2D (Dobl.) 9:50,

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 11:20, 1:40, 4:00,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 6:30, 9:30,

Buscando a Dory 3D (Dobl.) 11:50, 2:10, 4:30, 6:50, 9:10,

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 10:30, 12:50, 3:10, 5:40, 8:00,

CHÍA

Cine Colombia Centro Chía

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 11:45, 2:00, 4:15, 6:30, 8:45,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 11:00, 2:00, 5:00, 8:00,

Buscando a Dory 3D (Dobl.) 10:30, 12:45, 3:00, 5:15, 7:30, 9:45,

Buscando a Dory 3D (Dobl.) 11:15, 1:30, 3:45, 6:00, 8:15,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 12:00, 3:10, 6:10, 9:10,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 10:10, 1:10, 4:10, 7:10,

El conjuro 2 2D (Sub.) 10:00,

Tortugas ninja: fuera de las sombras 2D (Dobl.) 11:30, 2:10,

Alicia a través del espejo 2D (Dobl.) 4:40, 7:20,

X-Men: apocalipsis 2D (Dobl.) 9:55,

Buscando a Dory 2D (Dobl.) 11:50, 2:15, 4:30,

El conjuro 2 2D (Dobl.) 6:50, 9:50,